Om oss

Om elektrikervasteras.se

Elektriker Västerås är ett företag som jobbar lokalt med att utföra elektroniska åtgärder för alla hushåll och kontor i hela Västerås. Tillsammans med Svenska Eljouren har vi skapat ett nätverk som rör sig över hela Sverige där vi jobbar med elinstallationer i alla dess former. Vi motarbetar elektroniska fel och utför elinstallationer, besvarar frågor och är alltid närvarande.

Elektriker Västerås har givetvis full behörighet, det kommer ur vårt engagemang för att hjälpa till med vad det än må vara gällande elektronik. För oss är det viktigt att vårt jobb utförs på korrekt sätt och eftersom det är el det handlar om så lägger vi den tid som åtgärden kräver.

Det är av yttersta vikt att ett jobb utförs korrekt när det handlar om elektronik. För en icke erfaren elektriker innebär det stor fara för både hen själv och de som är boende i huset. En felaktig installation kan vara livsfarlig och leda till att plåttak, hängränna och stuprör kan bli strömförande.

För oss är det viktigt att våra kunder känner total tillit och trygghet med oss, därför har vi även försäkring som täcker alla våra jobb.

Vi jobbar lokalt runt om hela Västerås och är tillgängliga dygnet runt. Om ett problem uppstår är det för oss nödvändigt att kunna besvara och åtgärda elektroniska problemet så snart som det är möjligt. Av vår erfarenhet så vet vi hur snabbt ett mindre kan förvärras om hjälp inte bistås omedelbart. När så mycket av människors liv kretsar runt elektronik så tycker inte vi att det ska behöva ta flera dagar, eller i värsta fall veckor, med att få hjälp. Vi hjälper dig dygnet runt över hela Västerås.

Certifierad elservice

Elektriker Västerås är godkända för de alla typer av elinstallationer i hemmet och vi är medlemmar i elsäkerhetsverket. Vi kräver att alla våra tekniker regelbundet är uppdaterade inom modern elektronik, branschens krav och lagar/regler.

Elektriker Västerås har tillsammans med Svenska Eljouren ett nätverk som täcker hela Sverige.